รายละเอียดทุน กยศ 2566 ต้องการสมัคร กยศ รายใหม่ 2566 วันไหน เช็คยอด กยศ สำหรับ ป.ตรี ได้เท่าไหร่และช่องทางการติดต่อ กยศ เพื่อชําระหนี้

สมัครทันที

อัพเดตข้อมูลด กยศ 2566 มีอะไรใหม่ที่ต้องรู้บ้าง

จากลาปีเก่า เข้าสู้ช่วงปีใหม่ ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของการเงิน วันนี้เราจะมาพูดถึง กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ กยศ 2566 กันดีกว่าว่าปีนี้ มีอะไรบ้างที่อัพเดทแตกต่างจากปีที่แล้ว จะได้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมหน้า ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย 

สมัครทันที

อยากสมัคร กยศ รายใหม่ 2566 ต้องทำอย่างไร?

สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ไม่เคยลงทะเบียนกู้ กยศ มาก่อน ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของ กยศ 2566 www.studentloan.or.th แล้วไปที่ระบบ e-Studentloan จากนั้นให้ทำการลงทะเบียน Pre-Register เพื่อรับรหัสผ่านก่อน แล้วจึงยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน/แบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน เข้าระบบ เมื่อสถานศึกษาพิจารณาและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมแล้ว ก็ให้พิมพ์สัญญากู้ยืมเงินออกมา บันทึกค่าเล่าเรียน กยศ หรือค่าใช้จ่ายต่อเนื่องเข้าระบบ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ 

ส่วนคำถามว่า เงิน กยศ เข้าวันไหน 2566 นั้น ทางกองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพเดือนแรกให้กับภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่สถานศึกษาทำการตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืมในระบบ e-Studentloan นั่นเอง 

ใครบ้างที่สามารถกุ้เงินจาก กยศ 2566 ได้

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ 2566  มีจุดประสงค์ก็เพื่อสนุบสนุนด้านการเงินให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยจะให้กู้ยืมในส่วนของค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเรียน ค่าครองชีพให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตตามที่กองทุนระบุบไว้ โดยในปี 2566 นั้น ทาง  กยศ ได้มีการระบุคุณสมบัติของผู้กู้ กยศ ไว้ 4 ลักษณะ คือ

 1. นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีรายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 360,000 บาท ในระดับมัธยมปลาย,ปวช.,ปวท.,ปวส.และอนุปริญญา/ปริญญาตรี โดยกำหนดให้ชำระเงินคืนภายใน 15 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 
 2. นักเรียนหรือนักศึกษาที่มีความต้องการศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ที่มีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
 3. นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ กยศ 2566 ให้เงินกู้ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเรียน ระดับ ปวช. ปวท./ปวส. และอนุปริญญา/ปริญญาตรี โดยกำหนดชำระเงินคืนภายใน 15 ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี 
 4. นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ให้กู้เป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเรียน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย โดยผู้กู้ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยกำหนดชำระเงินคืนภายใน 10 ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 

สมัครทันที

กู้ กยศ 2566 ได้เงินเท่าไหร่ แล้วต้องชำระเงินยังไง

สำหรับใครที่สงสัยว่ากู้เงินทุน กยศ ได้เท่าไหร่ กยศ มัธยมปลายได้เท่าไหร่ กยศ ป.ตรี ได้เท่าไหร่ 2566 ขอบอกเลยว่า เพดานวงเงินสูงสุดที่สามารถขอกู้ กยศ ได้คือ 70,000 บาท ต่อปี โดยแบ่งเป็น ภาคเรียนละ 35,000 บาท รวมค่าครองชีพ 2,200 บาท/เดือน จำนวน 6 เดือน ซึ่งจะได้เต็มจำนวนหรือไม่นั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาด้วย เพราะว่า บางทีได้รับทุนมาจำนวนจำกัดนั่นเอง

เมื่อเรารู้วิธีขอกู้แล้ว มามาดูวิธีชำระเงินคืนกันบ้างดีกว่า โดยการชำระหนี้ กยศ นั้น จะมีระยะเวลาในการชำระให้เลือก คือ 5 ปี 10 ปี และ 15 หลังระยะเวลาปลอดหนี้ ซึ่งทาง กยศ 2566 จะให้ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี หลังจบการศึกษา แล้วจึงเริ่มเก็บเงิน โดยจะต้องจ่ายหนี้ในทุกๆ วันที่ 5 ก.ค. ของทุกปี โดยอัตราดอกเบี้ย คือ

 • ทุกๆลักษณะการกู้ จะคิดดอกเบี้ยในอัตรา 1% ต่อปี
 • การกู้ลักษณะที่ 3 สามารถยืมค่าครองชีพเพิ่มเติมได้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.75% ต่อปี
 • การกู้ลักษณะที่ 4 สามารถยืมค่าครองชีพเพิ่มเติมได้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.50% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ ไม่เกิน 1 ปี คิดดอกเบี้ย 12% ต่อปี เกิน 1 ปี คิดดอกเบี้ย 18% ต่อปี

โดยเราสามารถ เช็คยอด กยศ ของ กยศ 2566 ได้ผ่านทางแอพพลิเคชั่น กยศ Connect ส่วนถ้าอยากจะ ติดต่อ กยศ เพื่อชํา ระหนี้ ก็ง่ายนิดเดียว โดยมีช่องทางให้เลือก คือ 

 1. หักอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์
 2. ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย/ไทยพานิชย์ทหารไทย/กรุงศรีอยุธยา/ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร/กสิกรไทย และกรุงเทพ
 3. ผ่านช่องทางออนไลน์และแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
 4. ผ่านทางไปรษณีย์
 5. ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับข้อมูลอัพเดตของ กยศ 2566 ที่เรานำมาฝากกัน ถ้าใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ ติดต่อ กยศ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และอย่าลืมรีบลงทะเบียนจะได้รีบใช้สิทธิ์กันนะ