บัตรคนจนล่าสุดและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ต้องการสมัครบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

อัพเดตบัตรคนจน ธันวาคม 2566 – เตือนอย่างหลงเชื่อข่าวปลอมบัตรคนจน 3000

กลับมาเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งสำหรับข่าวบัตรคนจนล่าสุด หรือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีข่าวว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เพิ่มยอดโอนบัตรคนจน เป็นคนละ 1,000 บาท นาน 6 เดือน โดยจะเริ่มโอนในวันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ตามรายงานจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้ทีว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยมติเห็นชอบที่อนุมัติไปนั้นเป็นมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้บัตรคนจน ในมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้านคน 

ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลยังไม่มีนโยบายเพิ่มเงินบัตรคนจน จำนวน 1,000 บาท เป็นระยะเวลานาน 6 เดือน ตามที่กล่าวอ้าง รวมถึงยังไม่มีกำหนดการที่จะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง หรืออนุมัติโครงการจะแจ้งให้ประชาชนทราบโดยเร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม ตามรายงานข่าวโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 63 ได้มีการเพิ่มวงเงินบัตรคนจนล่าสุดวันนี้ เพื่อช่วยเหลือเป็นค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป จนถึงเดือนมีนาคม 2566

บัตรคนจนเงินเข้าวันไหน? อัพเดตเงินค่าใช้จ่ายบัตรคนจนล่าสุด 2566

สำหรับประชาชนผู้ถือบัตรคนจน ในเดือนธันวาคม 2023 นี้ จะมีวงเงินในการใช้จ่ายตามประเภทของสินค้าอุปโภคบริโภค ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม

ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับวงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง) โดยจะต้องนำบัตรไปซื้อกับร้านที่ร่วมรายการ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

  1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ

ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนจะได้รับเงินช่วยเหลือ 200-300 บาทต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) สำหรับค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและสินค้าเพื่อการศึกษา โดยผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 500 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

  1. ค่าเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาทต่อเดือน

ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรคนจน จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  1. ค่าเดินทาง ค่ารถโดยสารสาธารณะ

ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเดือนทางและค่ารถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น รถเมล์ รถไฟฟ้า (รถไฟฟ้ามหานคร.และ BTS) 500 บาท, รถ บขส. 500 บาท และรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)