วิธีลงทะเบียนออมสิน 10000 เช็คผลอนุมัติออมสิน10000 และ ตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนออมสินล่าสุดวันนี้ 2565

ลงทะเบียนออมสิน 10000 คืออะไร? – สินเชื่อออมสินฉบับอัพเดต 2022

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนออมสิน ธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อออมสินรอบใหม่ 10,000 บาทแล้ววันนี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์หลักของธนาคาร www.gsb.or.th ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่ำ 0.1% ต่อเดือน สินเชื่อเงินสดฉุกเฉินผ่อนชำระคืนสูงสุด 24 เดือน 

โดยธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนออมสิน 10000 บาท สำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียง 10 บาทต่อเดือน

วิธีการสมัครลงทะเบียนออมสิน 10000

สำหรับผู้ที่ต้องการราบวิธีการลงทะเบียนธนาคารออมสิน, เช็คผลอนุมัติออมสิน10000 หรือมีการลงทะเบียนออมสิน 10000 ไม่ได้ยืนยันตัวตนไปแล้วเรียบร้อย สามารถเช็คยอดสินเชื่อออมสินได้ที่เว็บไซต์หรือธนาคารออมสินทุกสาขา

และสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครลงทะเบียนออมสิน 10000 สามารถทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆผ่านเว็บไซต์ มีขั้นตอนเพียง 5 ขั้นตอน ตามรายละเอียดดังนี้

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th และกดลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า
 2. กดเลือกเงินกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 24 งวด
 3. กรอกรายละเอียดและข้อมูลเพื่อการพิจารณาสินเชื่อ เช่น เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล อาชีพ รายได้ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเลขที่บัญชีธนาคารออมสินเพื่อใช้ในการรับเงิน
 4. ตรวจสอบความถูกต้องแล้วกดยืนยันข้อมูล
 5. รอรับ SMS ยืนยันการอนุมัติวงเงิน โดยสินเชื่อออมสิน 10000 กี่วันรู้ผลอาจจะเป็นคำถามที่ผู้สมัครต้องการทราบ โดยางธนาคารออมสินยืนยันว่าเมื่อยืนยันข้อมูลเรียบร้อย จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการลงทะเบียนออมสิน 10000 

ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนออมสิน 10000 สามารถตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

 1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย
 2. มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 3. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตรที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน (เช่น พ่อค้า แม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)
 4. เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี

รายละเอียดการลงทะเบียนออมสิน 10000 – เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน 10000

สำหรับรายละเอียดการลงทะเบียนออมสิน 10000 บาท สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ สามารถศึกษาได้ตามข้อมูล 6 ข้อดังต่อไปนี้

 1. ลงทะเบียนออมสิน 10000 วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท
 2. อัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.1% ต่อเดือน หรือเพียง 10 บาทต่อเดือนเท่านั้น
 3. ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน โดยเป็นการผ่อนชำระแบบปลอดการผ่อนชำระ 6 งวดแรก 
 4. เริ่มผ่อนชำระในงวดที่ 7 ผ่านการหักบัญชีเงินฝากของผู้กู้
 5. ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 6. เช็คผลอนุมัติออมสิน 10000 ล่าสุดวันนี้ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารหรือธนาคารออมสินทุกสาขา